Dwumiesięcznik W Akcji przeznaczony jest dla strażaków zawodowych i ochotników, pracowników centrów zarządzania kryzysowego, osób interesujących się ratownictwem, projektantów i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe. W magazynie szczegółowo analizujemy akcje ratownicze oraz najnowsze rozwiązania techniczne przydatne w działaniach ratowniczo-gaśniczych i poprawiające poziom bezpieczeństwa w obiektach. Omawiamy urządzenia i sprzęt zarówno wykorzystywany bezpośrednio w pracy strażaków, jak i ten z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Opieramy się na doświadczeniu ekspertów, praktyków, naukowców i producentów sprzętu ratowniczego. Wśród odbiorców są komendanci PSP, naczelnicy wydziałów prewencji i wydziałów technicznych, dowódcy jednostek ratowniczych, prezesi OSP, szefowie biur projektowych i architektonicznych, specjaliści urzędów wojewódzkich i powiatowych oraz uczestnicy seminariów, szkoleń i konferencji branżowych.